KDO JSME?

Co je Pionýr?

Pionýr je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Velká část aktivit Pionýra je
otevřená veřejnosti.

Co je pro nás typické?

Důraz na výchovu (s dětmi si nejen hrajeme, ale hrou i vychováváme), otevřenost (většina akcí, včetně letních táborů, je otevřená), rozmanitost (oddíly rozhodují o zaměření i konkrétní náplni své činnosti), nezávislost (nemáme přímé vazby na politické strany, církve, ani politické či náboženské ideologie) a koedukovanost (činnost v Pionýru je společná pro kluky i holky).

Na co se u nás můžeš těšit?

Pionýr nabízí pestrou paletu aktivit. V oddílech se nejčastěji jedná o pravidelné schůzky, oddílové výpravy a soutěže, věnujeme se turistice, táboření, kultuře, sportu, přírodovědě i technice.. V naší nabídce jsou akce i pro nečleny. Vyvrcholením činnosti jsou letní tábory.

Kdo se může stát Pionýrem?

Být pionýrem může zkusit každý… Znamená to hlavně setkávání s kamarády a společné hledání, poznávání, objevování nových světů i vlastně úplně obyčejných věcí.

 

A na co se můžeš těšit v jedovnickém Pionýru???

Pro zvětšení klikni na obrázek

Pokud Vás zajímá, koho vlastně můžete potkat v jedovnickém Pionýru, tak se podívejte do sekce ->PioLidé<-!!