Boží tábor 2019

BOŽÍ TÁBOR
Heraltice  27. 7. – 3. 8. 2019

PRO LETOŠNÍ TÁBOR MÁME JIŽ PLNO!

Tak tuhle hlášku, že tábor byl božííí, si budou moci říci všichni odvážlivci, kteří se s námi vrátí v čase do starověkého Řecka, kde hlavní slovo měli Bohové, Titáni a Múzy. Táborníci budou ubytováni pod bájnou horou Olymp, kde vlastním úsilím zbudují vznešená impéria.Snad nepoznají pravý hněv Bohů, ale podaří se jim naklonit Bohy pro své blaho. Dostane lidstvo další šanci k vybudování civilizace, nebo je Bohové smetou jednou    provždy ….???

Cena pro polobohy 2.400,- Kč                    pro obyčejné smrtelníky 2.700,-
(zaplacený členský příspěvek)                                      (nečlen Pionýra)

Tábořiště se nachází v Heralticích nedaleko Třebíče. Pro děti je zajištěno spaní ve stanech s podsadou, stravování v pevné budově (s elektřinou, vodou, plynem, splachovacími záchody, sprchou) nebo za hezkého počasí v zastřešené jídelně. V blízkosti tábora se nachází koupaliště a rybníky.
Pro děti je zajištěna strava 5x denně, pitný režim, pestrý program, celodenní výlet, soutěže a odměny. Program a dozor nad dětmi zajišťuje odborný dohled. Tábor je vhodný pro děti 7 – 15 let. Umíme se přizpůsobit i bezlepkovým dietám.

Celá částka musí být uhrazena nejpozději do konce června 2019 na náš účet.

Bankovní spojení –  Česká spořitelna: 1361965339/0800  
Konstantní symbol: 308   
Variabilní symbol: uve
ďte datum narození dítěte
do zprávy pro p
říjemce uveďte jméno dítěte

Nedílnou součástí této přihlášky je potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, zúčastnit se letního tábora.

Doprava na tábor je zajištěna společným autobusem 27. července 2019 ve 12:00 od kulturního domu v Jedovnicích (sraz u kulturního domu v 11:30).  

Všechny informace dostanete emailem po přihlášení a na informační schůzce před táborem během června.

Více informací na tel.:
Bc. Petra Šev
číková 731 387 661

Email: pionyr.jedovnice@seznam.cz